İBA Kimya için Ar-Ge faaliyetleri gelişmeye ve başarıya açılan bir penceredir.

Konusunda uzman kimya mühendislerinden oluşan Ar-Ge ekibimiz, yeni bilgi ve teknolojilerin araştırılarak, kullanıma uygun, kaliteli ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

İBA Kimya ürün geliştirme çalışmaları bilgisayar destekli (CAD) yüksek teknoloji laboratuvar cihazları ile yapılmaktadır. Geliştirilen formuller pilot uygulama ünitelerinde yapılan test üretimleri ile doğrulanır.

Ar-Ge ve teknik servis bölümlerimiz müşteri teknik ihtiyaçlarına en uygun alternatif çözümler sunabilmek amacıyla formül geliştirme aşamasından boyanın uygulanmasına kadar geçen tüm aşamalarda müşterilerimiz ile yakın ilişki içindedir. İhtiyaç duyulan her anda İBA Kimya hizmete hazırdır.
Bilgi Toplumu Hizmetleri