Ürün Adı Açıklama Kullanıldığı Sektörler Teknik Dokümanlar
FF35 Serisi FF35 serisi, f?r?n kürlendirmeli epoksi ve poliester reçineleri ile yap?lan, içcephe uygulamalar için tasarlanm??, sararma direnci ve genel özellikleri iyi toz boyad?r.

Uygulama yerleri: Ofis mobilyalar?, beyaz e?ya, ?s?tma sistemleri, ayd?nlatma, raf sistemleri, elektrik kabinleri, vs.
Sanayi Makineleri
Panel Radyatör
Otomotiv
Beyaz E?ya
Çelik Kap?
Elektrik Ayd?nlatma
Metal Mobilya
Ürün Teknik Bilgisi
FF55 Serisi FF55 serisi, f?r?n kürlendirmeli epoksi ve poliester reçineleri ile yap?lan, içcephe uygulamalar için tasarlanm?? dü?ük s?cakl?kta kürlenebilen ve iyi yay?lan toz boyad?r.

FF55 serisi alüminyum ve sac gibi metal yüzeylere uygulan?r. Uygulama yerleri: Ofis mobilyalar?, beyaz e?ya, metal mobilya, et kal?nl??? fazla olan malzemeler, vs.
Sanayi Makineleri
Özel Ürünler
Beyaz E?ya
Metal Mobilya
Ürün Teknik Bilgisi
FF60 Serisi FF60 serisi, f?r?n kürlendirmeli epoksi ve poliester reçineleri ile yap?lan, içcephe uygulamalar için tasarlanm?? toz boyad?r.

FF60 serisi alüminyum ve sac gibi metal yüzeylere uygulan?r. Uygulama yerleri: Ofis mobilyalar?, beyaz e?ya, makina parçalar?, otomobil parçalar?, vs.
Sanayi Makineleri
Otomotiv
Beyaz E?ya
Elektrik Ayd?nlatma
Çelik Kap?
Metal Mobilya
Ürün Teknik Bilgisi
FF66 Serisi FF66 serisi, f?r?n kürlendirmeli epoksi ve poliester reçineleri ile yap?lan, içcephe uygulamalar için tasarlanm?? bir boyad?r. Dü?ük kürlenme s?cakl?klar?nda parlak dekoratif yüzey sa?lar. FF66 serisi alüminyum ve sac gibi metal yüzeylere uygulan?r. Uygulama yerleri: Ofis mobilyalar?, beyaz e?ya, metal mobilya, du?a kabin, vs. Beyaz E?ya
Panel Radyatör
Metal Mobilya
Ürün Teknik Bilgisi
FF76 serisi FF76 serisi, f?r?n kürlendirmeli epoksi ve poliester reçineleri ile yap?lan, içcephe uygulamalar için tasarlanm??, sararma dirençli, mükemmel yay?l?ml? toz boyad?r.

FF76 serisi alüminyum ve sac gibi metal yüzeylere uygulan?r. Uygulama yerleri: Ofis mobilyalar?, beyaz e?ya, metal e?ya, banyo aksesuarlar?, vs.
Beyaz E?ya
Metal Mobilya
Ürün Teknik Bilgisi
FF87 Serisi FF87 serisi, f?r?n kürlendirmeli epoksi ve poliester reçineleri ile yap?lan, içcephe uygulamalar için tasarlanm??, sararma direçli toz boyad?r.

FF87 serisi alüminyum ve sac gibi metal yüzeylere uygulan?r. Uygulama yerleri: beyaz e?ya, ofis mobilyalar?, ayd?nlatma, elektrik panolar?, metal mobilya, vs.
Beyaz E?ya
Sanayi Makineleri
Panel Radyatör
Elektrik Ayd?nlatma
Metal Mobilya
Çelik Kap?
Ürün Teknik Bilgisi
PE38 Serisi PE38 serisi, f?r?n kürlendirmeli TGIC içermeyen poliester reçineleri ile yap?lan, iç ve d?? cephe, U.V. ???nlar?na, sararmaya dirençli, renk ve parlakl?k kayb? istenmeyen endüstriyel uygulamalar için tasarlanm?? toz boyad?r.

PE38 serisi alüminyum ve sac gibi metal yüzeylere uygulan?r. Uygulama yerleri: Pencere ve kap? sistemleri, çanak anten, bahçe malzemeleri, f?r?n, vs.
Beyaz E?ya
Elektrik Ayd?nlatma
Metal Mobilya
Ürün Teknik Bilgisi
?nce film toz boyalar

?NCE F?LM (TC) iyi yay?lma özelli?ine sahip, toz boya endüstrisinin normalden daha dü?ük kal?nl?klardaki uygulamalarda kullan?m? için tasarlanm??, bir boyad?r. Mükemmel genel özelliklerinin yan?nda iyi bir yap??ma ile mükemmel yay?l?m ve parlakl?k sa?lar.?nce Film  toz boyalar alüminyum ve sac gibi metal yüzeylere uygulan?r. Uygulama yerleri: beyaz e?ya, raf, vb. 

Panel Radyatör
Beyaz E?ya
Özel Ürünler
Ürün Teknik Bilgisi

MSDS Formu için tıklayınız
Bilgi Toplumu Hizmetleri