×
TEKNOLOJİ
Araştırma & Geliştirme

İBA Kimya için Ar-Ge faaliyetleri gelişmeye ve başarıya açılan bir penceredir.

Konusunda uzman kimya mühendislerinden oluşan Ar-Ge ekibimiz, yeni bilgi ve teknolojilerin araştırılarak, kullanıma uygun, kaliteli ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

İBA Kimya ürün geliştirme çalışmaları bilgisayar destekli (CAD) yüksek teknoloji laboratuvar cihazları ile yapılmaktadır. Geliştirilen formuller pilot uygulama ünitelerinde yapılan test üretimleri ile doğrulanır.

Ar-Ge ve teknik servis bölümlerimiz müşteri teknik ihtiyaçlarına en uygun alternatif çözümler sunabilmek amacıyla formül geliştirme aşamasından boyanın uygulanmasına kadar geçen tüm aşamalarda müşterilerimiz ile yakın ilişki içindedir. İhtiyaç duyulan her anda İBA Kimya hizmete hazırdır.

 • DSC

  Diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) cihazı kullanılarak analiz bilgileri diğer test metodları yerine (jel zamanı, çözücü kür testi, stoklama kararlılığı vb.) avantajlı bir şekilde elde edilebilir. Toz boyanın camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ve kürlenmiş film sıcaklığı (Kürlenmiş Tg) değerleri ile boyanın stoklama kabiliyeti, kürlendikten sonra sıcaklığa maruz kaldığında yumuşama yönünde dayanımı, boyanın tepkime hızı gibi bilgilerin yanında kürlenmiş boya filminin yeterli veya aşırı kürlenmiş olması ya da yetersiz kürlendiği bilgisi vermektedir.

 • Kül Fırını

  25°C ile 1100°C sıcaklık aralığında çalışabilen fırındır, bu fırın ile özellikle EE56, SL54 gibi yüksek sıcaklığa dayanımlı toz boya ürünlerinin dayanımları test edilmektedir.

 • İklimlendirme Kabini

  Sıcaklık, nem gibi döngülerini kontrol ederek, gerçek iklim şartlarını canlandırmak amacıyla geliştirilen cihazdır. Nemsiz veya 0-98% arası bağıl nem koşullarında ve -40°C ile 150°C sıcaklık aralıklarında kararlılık, suni yaşlandırma, saklama ve raf ömrü testlerinin kolaylıkla yapılabildiği, sabit sıcaklıklarda içine konulan numunenin istenen ortam şartlarındaki davranışlarını izleyebilmek için süre ve nem programlaması yapılabilmektedir.

 • Elektriksel İletkenlik Ölçümü EN 61340

  Normalde tüm toz boyalar yalıtkandır. Ancak Iba Kimya olarak da talep üzerine iletken ve antistatik (ESD) ürünler üretebilmekteyiz. Kaplanmış panellerin yüzey direnci, iletken özelliklerini belirlemek için Ohm / sq cinsinden bu cihaz ile ölçülmektedir.

 • Hızlandırılmış UV Testi

  Aylar veya yıllar süresince açık havada yağan yağmur ve tam spektrumlu güneş ışığının boyalı yüzeyde meydana getirdiği etkiyi-deformasyonu birkaç gün veya haftada simüle eden iklimlendirme kabini olarak İba Kimya iki farklı QUV ekipmanı ve bir Xenon Test ekipmanı kullanmaktadır. GSB ve Qualicoat onaylı tüm serilerimiz B313 ve WOM cihazlarında sürekli olarak test edilerek geliştirilmektedir.

 • Reometre

  Toz boyanın kürlenmesi sırasında önce toz boya taneleri erimekte ve bu şekilde boyadığı yüzeyi ıslatabilmektedir. Maruz kaldığı sıcaklık ve süre arttıkça termoset yapısı ile tepkime gerçekleşmekte ve jelleşme olmaktadır. Kürlenme sırasındaki sıcaklığa bağlı viskoelastik yapısındaki değişim reometre cihazı ile değerlendirilebilir. Bu şekilde boyanın erime ve jelleşme sıcaklıkları, ve de kürlenme esnasındaki viskosite değerleri hesaplanabilmektedir.

 • Raman Spektroskopisi

  Raman etkisi, katıların, tozların, sıvıların ve gazların hızlı, tahribatsız kimyasal analizine izin verir - bugün, Raman spektroskopisi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Toz boyalarda raman, kaplanmış filmlerde yüzey kusurlarının nedenlerini tespiti, toz boyalarda kurşun pigment miktarını ve özel malzemelerin belirlenmesi için kullanılır.

 • Tuzlu Su Sisi Testi

  Organik boya ile boyanmış metal malzemenin korozyon direncini ölçen bir laboratuvar testidir. Ön işlem, metal malzeme ve organik boyanın bütün olarak kıyaslaması için kullanılır. Deney sonucu ile kullanım sahasındaki dayanım süresi arasında birebir eşleşme kurulamaz. Ancak ISO 12944’e göre tuzlu su sisi testi sonucu ile C2-C5 arası korozyon sınıflarına göre yön veren bir korelasyon verilebilir. Malzeme Tuzlu Su testinde sürekli 35°C’de 5%’lik Sodyum klorür (NaCl) solüsyonuna, kullanım sahasında ise farklı oranlarda nem, sıcaklık ve iyonik etkileşime maruz kalır. ISO 9227 standardına göre firmamızda test yapılmaktadır.

 • Nem Testi

  Sabit ya da değişen yoğuşma suyu ortamlarında boyalı malzemenin dayanımının değerlendirilmesinde kullanılır. ISO 6270 standardına uygun olarak müşteri isteğine göre CH (sabit nemde yoğuşma ortamı), AHT (değişen nem ve hava sıcaklığında yoğuşma ortamı) ve AT (değişen hava sıcaklığında yoğuşma ortamı) seçimine göre malzemeler test edilmektedir.

 • Degrade Fırın

  Degrade fırın, toz boya filminin kürlenme davranışını değerlendirmek için bir test aparatıdır. Herbiri mikro işlemci kontrollü 45 ısıtma elemanından oluşur. Kürleme sıcaklığını kesin olarak belirlemek için doğrusal kademeli veya parça kademeli programlanabilir. Artış sıcaklık oranı ve fırınlama zamanı, müşteri koşullarını simüle edecek şekilde programlanabilir ve kürlenmiş filmin kimyasal direnç, darbe direnci, aşırı sıcaklıklarda sararma vb. gibi farklı kürlenme koşullarında nasıl davrandığına dair bilgi verir.

 • Machu Test

  Qualicoat’un kullandığı hızlandırılmış bir korozyon testidir ve yaygın olarak avrupada kullanılmaktadır. Tuzlu su sisi testi genellikle 500 ve 1000 saat sürer. Bu süre, Ar-Ge laboratuvarlarındaki geliştirme çalışmalarını yavaşlatabilir. Machu testi, 48 saatlik bir değerlendirme süresiyle 1000 saatlik tuzlu su sisi testine paralel kıyaslama sonucu vererek daha hızlı sonuç verebilmektedir. Test koşulları oldukça şiddetli olduğundan, Machu test sonuçları, ortalama olarak ilgili tuz spreyi sonuçlarına biraz daha düşüktür; eğer bir boya Machu testini geçerse, büyük olasılıkla tuzlu sisi testini de geçecektir. ASTM B117 standardına göre firmamızda test yapılmaktadır.

 • Holiday Dedektörü

  Toz boyaların kaplama kalınlığına göre dielektrik dayanımını ölçen cihazdır. Toz boya yüzeyinin metal gibi iletken malzemede yalıtkanlığını koruyabildiği maksimum voltajın belirlenmesi için kullanılır. 
Bir yüzeyin erken korozyonu genellikle üstündeki kaplamanın başarısızlığından kaynaklanır. Büyük bir neden, toplu olarak gözeneklilik olarak adlandırılan kürlenmiş boya kaplamasındaki kusurların varlığıdır. Holiday testi, boya kaplamasındaki delikleri tespit etmek için kullanılır. Çıplak gözle görülemeyen en küçük kaplama kusurlarının bile tespit edilmesini sağlar.

 • Hidrolik Yapışma Test Cihazı

  Hidrolik Yapışma Test Cihazı şu anda mevcut olan en doğru ve çok yönlü yapışma test cihazlarından biridir. Uygulanan kaplamaların yapışma dayanımını, kolay ve hassas bir şekilde ölçer. Yapışma, kaplama yüzeyine yapıştırılmış bir Dolly üzerindeki çekme çekişi ile ölçülür. Kuvvet, Dolly'nin merkezinden hidrolik olarak yüklenmiş bir pim ile uygulanır. Bu, kuvvetin tam olarak merkezi bir nokta yüklemesini sağlar.