×
TEKNOLOJİ
Problemler & Çözümler
 • Kürlenme Sonrası Yapışma Problemi

  Toz boya yeterince fırınlanmamış olabilir, kontrol edin.

  Boya kalınlığı çok fazla olabilir, boya püskürtme kapasitesini düşürün.

  Boyanacak yüzey yeterince temizlenmemiş olabilir, temizleme maddelerini ve araçlarını kontrol edin.

  Boya üreticisi ile temasa geçin.

 • Boyama Sonunda Standart Dışı Renk Oluşumu

  Boya kalınlığını kontrol edin, kalınlık inceyse artırın.

  Boya kalınlığının homojen olduğundan emin olun.

  Fırın baca ve fırın içindeki hava sirkülasyon şartlarını kontrol edin.

  Kullanılan boyayı bir başka fırında deneyerek kontrol edin, boya istenilen şekilde çıkıyorsa diğer fırında hata var demektir.

  Boyanın örtücülüğü yeterli olmayabilir, boya üreticisi ile temasa geçin.

 • Portakallı Görünüm

  Boya kalınlığını kontrol ederek 60-70 mikron olmasına dikkat edin.

  Fırın ısınma hızı yavaş olabilir, fırını kontrol edin.

  Voltaj yüksek olabilir, optimize edin.

  Boya fazla reaktif olabilir veya fazla kalın taneli olabilir, boya üreticisi ile temasa geçin.

 • Boyalı Filmde Deliklenme ve Gaz Çıkışı

  Boya kalınlığını kontrol edin, boya kalınlığı 100 mikron üzerinde ise boya kalınlığını düşürün.

  Boyanacak yüzey ıslak olabilir, kurutucu ve filtreleri kontrol edin.

  Hava kurutucusu yoksa kesin olarak taktırın.

  Boyadaki nemden kaynaklanabilir. Stoklama koşullarını ve boyayı taşıyan havadaki nemi kontrol edin.

  Malzeme döküm, galvanize yüzey gibi gözenekli ise malzemeye ön ısıtma yapın.

  Boya üretici ile temasa geçip gaz çıkışı olan yüzeyler için özelliği olan toz boya isteyin.

 • Kimyasal Maddelere Karşı Düşük Dayanım

  Fırınlanmanın yetersizliğinden kaynaklanabilir, kürlenme sıcaklığı ve süresini kontrol edin.

  Solventlere karşı dayanıklılık kullanıcının isteği ise toz boya üreticisiyle temasa geçerek bu solventlere karşı dayanıklı boya isteyin.

 • Korozyona Karşı Düşük Dayanım

  Yüzey işlem yetersiz olabilir, yüzey işlemi ve ekipmanlarını kontrol edin

  Fırınlanmanın yetersizliğinden kaynaklanabilir, kürlenme sıcaklığı ve süresini kontrol edin.

  Korozyon direncini artırmak adına toz boya üreticisiyle temasa geçerek öneri isteyin.

 • Yetersiz Yüzey Sertliği

  Fırınlanmanın yeterince olup olmadığını kontrol edin, fırın ayarsız ise istenilen konuma getirin, malzeme kalınlığı arttıkça sıcaklık ve süreyi artırın. Sorun çözülemiyorsa firmayla temasa geçin.

 • Krater Oluşumu

  Boyanacak yüzeyde, yüzey gerilimini değiştiren her türlü yabancı madde krater oluşturabilir (silikon, kaynak gazı, ağır parfüm, yağ, farklı boya ile karışma vs), ortamdaki yabancı maddeyi uzaklaştırın.

  Boyama kabininde artı basınç yaratarak dış etkenleri engelleyin.

  Başka boya ile uyumsuzluk sebebiyle krater oluşabilir, boyama kabinini detaylıca temizleyin.

  Boya kaynaklı olabilir, üretici firma ile temasa geçin.

 • Boyalı Film Üzerinde Farklı Kalınlıkların Oluşumu

  Boyanan parçanın şekli fazla girintili çıkıntılıysa, tabanca ve askı konumunu değiştirin.

  Tabancanın boyanan parçaya olan uzaklığını kontrol edin.

  Tabanca havası boyayı bazı bölgelerde biriktirme yapıyorsa hava yüklemesini ayarlayın.

  Topraklamayı kontrol edin, askılıkların temiz olmasına dikkat edin.

  Toz boya tanecik boyutunun ince olmasından kaynaklanabilir.

  Geri döngü boya oranını kontrol edin, fazlaysa azaltın.

 • Düşük Darbe Dayanımı

  Fırınlanmanın yeterince olup olmadığını kontrol edin, fırın ayarsız ise istenilen konuma getirin, malzeme kalınlığı arttıkça sıcaklık ve süreyi artırın.

  Boya kalınlığını kontrol edin, kalınlık fazlaysa azaltın.

  Yüzey temizliği ve ön işlemin doğru yapıldığını kontrol edin.

  Boya kaynaklı olabilir, üretici firma ile temasa geçin.

 • Yetersiz Toz Akışı

  Toz boyayı taşıyan hava yetersiz olabilir.Hava basıncını artırarak yeniden deneyin.

  Toz boya kaynama haznesinde tozuma varsa toz kaynatma hava basıncını düşürün.

  Hortumlar ezilmiş, dolanmış veya sıkışmış olabilir. Bunun için hortumları kontrol edin.

  Toz boya fazla ince olabilir, geri dönüş boyası ekleme oranını kontrol edin gerekirse taze boya ilave edin.

  Boya nemli olabilir, stoklama koşullarını kontrol edin ve oda sıcaklığında muhafaza edin.

 • Tozun Malzemeye Zayıf Tutunması

  Topraklamayı kontrol edin.

  Voltaj yüksek olabilir, kontrol edin.

  Eğer hiç voltaj yoksa da boya şarjlanamamaktadır, kontrol edin.

  Boya fazla ince taneli olabilir, geri dönüş ekleme oranını kontrol edin, gerekirse taze boya ekleyin.

  Yüzey işlemi kontrol edin, yüzey işlem kaynaklı yüzeyi ıslatamıyor olabilir.

  Tabanca ile malzeme arasındaki mesafeyi kontrol edin.

 • Çerçeve Etkisi

  Toz boya taneleri kalın olabilir, üretici ile temasa geçin.

  Voltaj çok yüksek olabilir, kontrol edin.

  Tabanca ile malzeme arasındaki mesafe çok düşük olabilir, kontrol edin.

  Boyayı taşıyan hava hızı yüksek olabilir, kontrol edin.

 • Geri İyonlaşma

  Voltaj yüksek olabilir, azaltın.

  Tabanca malzemeye çok yakın olabilir, kontrol edin.

  Toz boya taneleri çok ince olabilir, geri dönüş oranını kontrol edin, gerekirse taze boya ekleyin.

  Taze boya ince taneli olabilir, boya üreticisi ile temasa geçin.

 • Kutu İçinde Topaklanma

  Saklama koşulları uygun olmayabilir, kontrol edin, kullanım öncesi havalandırıp eleyin.

  Toz boyanın akışkanlığı veya stoklama kararlılığı düşük olabilir, boya üreticisi ile temasa geçin.

 • Atım Sırasında Puflama

  Basınç ayarları değişkenlik gösteriyor olabilir, kontrol edin.

  Taşıyıcı hava nemli olabilir, kontrol edin.

  Toz boya taneleri çok ince olabilir, eğer geri dönüş kullanılıyorsa ekleme oranını kontrol edin ve taze boya ekleyin.

  Nozuller aşınmış olabilir, değiştirin.

  Toz boya nemli olabilir, saklama koşulu ile boyandığı alandaki sıcaklık farkına dikkat edin.

 • Girintili Kenarlarda Boyanmamış Bölge Oluşumu

  Tabanca hava akımından kaynaklanabilir. Hava akışı fazlaysa düşürün düşükse artırın.

  Boya deflektör çapından kaynaklanabilir, deflektör çapı büyükse ufak çaplı deflektör kullanın.

  Voltaj değeri çok yüksek olabilir, voltajı bir miktar düşürün.

  Boyanmamış bölgelerde büküm ve lehim olup olmadığını kontrol edin.

  Bu bölgelerin temizliğini iyi yapın, iyi yapılmadığı taktirde fırın içinde buharlaşma olabilir.

  Bunun yanı sıra tabanca konumunu bu bölgelere doğru ayarlayın.

  Eğer boyanmamış bölge olursa el tabancasıyla kontrol edin.

  Toz boya çok ince olabilir. Geri dönüş boya oranını azaltarak boyamaya devam edin.